CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีย […]