CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

โตโยต้าจัดทัพรถที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) นำโดยพริอุส ร่วมการแข่งขัน Endurance Race 10 ชั่วโมงในประเทศไทย – สู่การขยายทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

โตโยต้าจัดทัพรถที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neut […]