CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

โตโยต้าและเมืองพัทยาร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ” ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาโดยใช้รถยนต์พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

โตโยต้าและเมืองพัทยาร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเ […]