CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แห่งที่ 10 ณ โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รวมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วทั้งสิ้น 500 กิโลวัตต์ ด้วยงบกว่า 16 ล้านบาท

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี: มร. มาซาฮิโระ อาวาโนะ (ที่ 4 จากขวา)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย นายกิตติ ลีลาวัฒนานันท์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ นายจรูญ บัญญัติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการ  ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์    เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์ไพศาล สุยะสา (ที่5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง (ที่ 2 จากขวา) นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และ คุณปณัสนันท์ จันทร์คูเมือง (ขวาสุด) รักษาการหัวหน้าสำนักงานอ่าวไผ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

27 มิถุนายน 2567 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคตะวันออกแห่งที่ 2 และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ รวมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 500 กิโลวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 300 ตันต่อปี ด้วยงบกว่า 16 ล้านบาท พร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี

มร. มาซาฮิโระ อาวาโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าโครงการ ‘Solar For Lives: โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’  เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรสร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ใน 3 เสาหลัก คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  โดยเราได้วางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ขนาด 50 กิโลวัตต์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาให้แก่โรงพยาบาลชุมชน 40 แห่ง ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนการเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของโรงพยาบาลได้กว่า 30 ตันคาร์บอนต่อปี”

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่าย ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล ซึ่งช่วยให้ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงหลังจากการติดตั้ง ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำเงินที่ประหยัดได้ ไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนและขยายผลการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายคาร์บอนต่ำ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย” 

นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวเสริมว่า “ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติให้ได้ใช้พลังงานสะอาด และลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงการช่วยส่งเสริมงบพัฒนาโรงพยาบาลนายายอามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนายายอาม และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดจันทบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอนายายอาม กล่าวปิดท้ายว่า “การสนับสนุนของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาล นำประโยชน์จากพลังงานสะอาดได้จากติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ไปพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภอนายายอาม ซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเริมให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไป

โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2565 จากความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก)  โดยได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนแล้วทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย

  • โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  • โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  • โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
  • โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
  • โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  • โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน