CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

ข่าวสารยานยนต์

เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้จัดการใหม่

20 มิถุนายน 2567 บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ ได้แก่ นายจอง วอน คัง (แอนดี้ คัง) ในตำแหน่งประธาน และนายกิติสร ปุณณะหิตานนท์ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยผู้บริหารใหม่ระดับสูงทั้งสองท่านจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของ เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ชื่อว่า “Plan S-5” เพื่อให้สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในฐานะ Sustainable Mobility Solutions Provider’ หรือ แบรนด์ที่มุ่งตอบโจทย์การเดินทางอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเครือข่ายการขายและบริการหลังการขายที่ครอบคลุม เดินหน้าส่งมอบรถยนต์คุณภาพสูงหลากหลายรุ่นที่วางจำหน่ายในตลาดทั่วโลกให้กับลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง 

นายจอง วอน คัง หรือ ‘แอนดี้ คังเข้ารับตำแหน่งประธานบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เขาได้นำความเชี่ยวชาญกว่า 24 ปี จากการสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานที่สำนักงานใหญ่ของเกีย คอร์เปอเรชัน และสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ โดยมีปรัชญาการทำงาน คือ มุ่งเน้นการบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขันผ่านการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและสร้างพลังเชิงบวกต่อกันตลอดจนการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการให้เกียรติกัน มีความเป็นมืออาชีพภายในสถานที่ทำงาน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นกับพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายอย่างครอบคลุมกว่า 2 ทศวรรษในการทำงานของแอนดี้ คัง เขาได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การขาย การประสานงานการขาย ธุรกิจระดับโลก การวางแผนองค์กร และการจัดการการผลิต โดยเขาเคยเป็นหัวหน้าแผนกอเมริกาเหนือ ณ สำนักงานใหญ่ของเกีย คอร์เปอเรชัน ก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธาน บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณแอนดี้มีบทบาทสำคัญในการขยายและพัฒนาตลาดในฐานะผู้บริหาร CEC ระดับนานาชาติที่เกีย สหราชอาณาจักร (Kia UK) ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 รวมถึงเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย ณ เกีย มอเตอร์ ยุโรป (Kia Motors Europe) ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2020 โดยก่อนหน้านั้น เขาได้เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับนานาชาติที่ เกีย ออสเตรเลีย (Kia Australia) ในปี 2014 โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานการขาย และในระหว่างปี 2011 ถึง 2013 เขาได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกอเมริกาเหนือของสำนักงานใหญ่ ในช่วงปี 2000 ถึง 2005 เขาดำรงตำแหน่งด้านการจัดการการผลิตในโรงงานให้กับเกียที่โรงงาน Gwang Ju ในประเทศเกาหลีใต้ คุณแอนดี้ คัง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Ross Business School มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

นายกิติสร ปุณณะหิตานนท์ หรือ ‘บี’ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 โดยรับผิดชอบในการเป็นผู้นำทีมเกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ทั้งในด้านการขายและบริการหลังการขาย เพื่อรองรับการดำเนินงานของเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด ครอบคลุมถึงหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการวางแผนผลิตภัณฑ์ของ เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้บริหารที่มีความสามารถและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง คุณกิติสรเชื่อว่าการเข้าใจความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญสู่การชนะใจพวกเขา อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2020 คุณกิติสรเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายลิฟต์ฮิตาชิแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ก่อนหน้านั้น เขาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด ในปี 2015 และมีผลงานที่โดดเด่นในการช่วยผลักดันให้นิสสันขึ้นสู่ตำแหน่ง CSI อันดับ 1 ในประเทศไทยโดยเจดี พาวเวอร์ในปี 2019 ได้สำเร็จ ในปี 2010 คุณกิติสรดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเขาได้เข้ามาร่วมงานกับสยามกลการ (Siam Motors) ตั้งแต่ปี 2004 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการและอะไหล่ของสยามนิสสันเซลส์ ซึ่งเป็นแผนกค้าปลีกนิสสันของกลุ่มสยามกลการ (Siam Motors Group) คุณกิติสรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจอง วอน คัง หรือ ‘แอนดี้ คัง’ ประธานบริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “แม้ว่าตลาดยานยนต์โดยรวมของไทยจะมีการเติบโตลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2024 แต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการเติบโตขึ้นถึง 37% (ปีต่อปี) โดยเกียได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ในตลาด EV เนื่องจากลูกค้าค่อนข้างจะให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีใหม่และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ใหม่เหล่านี้ได้ โดยแบรนด์เกียมีรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้มากมายในตลาดทั่วโลก และเราจะศึกษาแนวโน้มของตลาดประเทศไทยอย่างใกล้ชิด แม้ว่าเกียจะถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทย แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งในตลาดโลก เราจะไม่พยายามสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ โดยใช้แนวทางที่ไม่สมเหตุสมผล แต่เราจะดำเนินแผนงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ชื่อว่า ‘Plan S-5’ ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำของบริษัทฯในฐานะ ‘Sustainable Mobility Solutions Provider’ หรือ ‘แบรนด์ที่มุ่งตอบโจทย์การเดินทางอย่างยั่งยืน’ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเครือข่ายการขายและบริการหลังการขายที่ครอบคลุม สามารถส่งมอบรถยนต์คุณภาพสูงรุ่นต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั่วโลกสู่ลูกค้าชาวไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

 

นายกิติสร ปุณณะหิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “ผมมีความตื่นเต้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี โดดเด่น และแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์จากคู่แข่งในตลาด รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า และนี่คือวิสัยทัศน์ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดประเทศไทย”