CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

ข่าวสารยานยนต์

‘มิชลิน’ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งในการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

  • มิชลินครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก
  • โดยล่าสุดได้คะแนนสูงถึง 80.9% ในการประเมินผลที่จัดทำโดย SPOTT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อประเมินความโปร่งใสของบริษัทหรือองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • คะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับสูงตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมิชลินที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความโปร่งใสระดับสากล

 

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT  ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2566

อนึ่ง แพลตฟอร์มประเมินผล SPOTT ที่ ZSL พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ถึง 185 ตัว ซึ่งนำมาใช้ประเมินผลคะแนนของบริษัทหรือองค์กรในด้านนโยบายสาธารณะและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินช่วยให้ภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูงของมิชลินสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยยึดมั่นในมาตรฐานความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนในพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทดังกล่าวของมิชลินมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์

คะแนนรวมในการประเมินของ SPOTT มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คุณภาพและขอบเขตของนโยบาย พันธกิจ ข้อมูลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทหรือองค์กรดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ทั้งนี้ ยิ่งคะแนนสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความโปร่งใสและคุณภาพมาตรฐานที่สูงมากขึ้นเท่านั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 80.9% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 43.5%  สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างยางพารา กล่าวว่า “การที่มิชลินเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองความเป็นหนึ่งในการประเมินโดย SPOTT มาได้อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี เป็นผลจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2593 ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์เรื่อง “ความยั่งยืนทุกด้าน” หรือ All Sustainable และเป้าหมายเรื่อง “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” หรือ Net Zero Emissions  ทั้งนี้ มิชลินให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความใกล้ชิด และความโปร่งใส”

 

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลินมุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มิชลินออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้า ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่ง ทั้งยังทุ่มเทนำเสนอทางเลือกที่จะทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับประสบการณ์พิเศษขณะเดินทาง กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ โดยมีพนักงาน 132,200 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 167 ล้านเส้นในปี 2565 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.com

 

เกี่ยวกับ SPOTT

เครื่องมือประเมินความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน หรือ SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อสนับสนุนการผลิตและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืน  การติดตามประเมินผลด้านความโปร่งใสของ SPOTT ช่วยกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั้งนี้ SPOTT ประเมินผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การดำเนินงาน และพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดย SPOTT ทำการประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรเป็นรายปีตามตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรมเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น  นักลงทุน ผู้ซื้อ และผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือ “อินฟลูเอนเซอร์” (Influencer) สามารถอ้างอิงผลการประเมินของ SPOTT เป็นข้อมูลในการกระชับสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, บริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับภาคอุตสาหกรรม  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spott.org

 

เกี่ยวกับ ZSL

ZSL (Zoological Society of London) เป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างโลกที่สัตว์ป่าสามารถมีชีวิตรอด เติบโตและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ ZSL มุ่งมั่นช่วยสัตว์ป่าให้รอดจากการสูญพันธุ์ด้วยการตรวจสอบภัยคุกคามด้านสุขภาพของสัตว์ไปจนถึงการช่วยให้มนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน งานของ ZSL ประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า การดำเนินงานอนุรักษ์ภาคสนามทั่วโลก ตลอดจนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนหลายล้านคนผ่านสวนสัตว์ 2 แห่งในประเทศอังกฤษ ที่ดำเนินงานโดย ZSL ได้แก่ ZSL London Zoo และ ZSL Whipsnade Zoo  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zsl.org

MICHELIN RANKED No.1 TIRE MAKER IN PUBLIC DISLOSURE  IN NATURAL RUBBER INDUSTRY

 

  • 3 years in a row achievement of No.1 tire maker in the ranking across the entire natural rubber industry
  • Scoring 80.9%, the assessment was conducted by SPOTT, a ZSL conservation initiative assessing companies on their public disclosure regarding their organization, policies, and practices related to environmental, social and governance (ESG) issues.
  • The high score demonstrates Michelin’s commitment to public disclosure and reporting in environmental, social and governance issues towards our stakeholders.

                       

It has been the 3rd consecutive year that Michelin, the world’s leading tire company, has been ranked the number one tire maker in SPOTT’s assessment of the natural rubber sector. The company continues to maintain its leadership as the top Tire Maker with a score of 80.9% (an increase of 0.8% from the previous year).

The SPOTT platform, a ZSL conservation initiative, uses a framework of 185 ESG related indicators to score companies’ public policies and commitments relating to environmental, social and governance (ESG) issues, supporting the financial sector and supply chain stakeholders to manage ESG risk. The strong rating received demonstrates Michelin’s continued commitment to ESG transparency and commitment to our stakeholders.

SPOTT’s overall scores focus on the public availability, quality and scope of policies, commitments, operational data, and reporting of activities undertaken by companies to meet their targets. The higher score indicates relatively higher transparency and quality of company disclosure regarding its organization, its policy and its practices towards sustainability.

The latest SPOTT assessment, published in March 2024, assessed 30 natural rubber companies, including the world’s largest tyre manufacturers and natural rubber producers. Against an industry average of 43.5% Michelin outclassed its peers to score highest of all with 80.9%. This demonstrates Michelin’s leadership in sustainability disclosures and transparency.

“It’s been 3 years that Michelin has maintained our ranking as the top tire maker for the SPOTT assessment, the result demonstrates the company’s efforts and commitment towards sustainability, with the aim to fulfill our 2050 ambitions including our “All-Sustainable’” vision and “net zero emissions” targets. Michelin develops strong, long-term relationships with our stakeholders, based on trust, proximity, and transparency.” said Mr. Segsarn Trai-Ukos, Managing Director of Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT), a subsidiary of the Michelin Group which functions as its natural rubber procurement and technical hub.

About Michelin

Michelin’s ambition is to sustainably improve its customers’ mobility. The leader in the mobility sector, Michelin designs, manufactures, and distributes the tires best suited to their requirements and uses as well as services and solutions to improve transport efficacy. Michelin also puts forward offers that allow its customers to enjoy unique moments when traveling. Michelin also develops high-technology equipment intended for multiple fields. Based in Clermont-Ferrand, Michelin is present in 175 countries, employs 132,200 people and operates 67 tire factories that, together, produced approximately 167 million tires in 2022. (www.michelin.com).

 

About SPOTT

Developed by ZSL (Zoological Society of London), SPOTT – Sustainability Policy Transparency Toolkit – is an online platform supporting sustainable commodity production and trade. By tracking transparency, SPOTT incentivises the implementation of corporate best practice. SPOTT assesses commodity producers and traders on the public disclosure of their policies, operations and commitments related to environmental, social and governance (ESG) issues. SPOTT scores companies annually against sector-specific indicators, to benchmark their progress over time. Investors, buyers and other key influencers can use SPOTT assessments to inform stakeholder engagement, manage risk, and increase industry transparency. For more information, visit www.spott.org.

 

About ZSL

ZSL (Zoological Society of London) is an international conservation charity working to create a world where wildlife thrives. From investigating the health threats facing animals to helping people and wildlife live alongside each other, ZSL is committed to bringing wildlife back from the brink of extinction. Our work is realised through our ground-breaking science, our field conservation around the world and engaging millions of people through our two zoos, ZSL London Zoo and ZSL Whipsnade Zoo. For more information, visit www.zsl.org.

 

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน