CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

โตโยต้า จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดโครงการความร่วมมือฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2567 พร้อมทั้งบริจาควัสดุฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทสีในเครือข่าย ได้เริ่มสนับสนุนการฝึกในหลักสูตร ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ตั้งแต่ปี 2550 ระยะเวลาการฝึก 120 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ภายใต้การการันตีคุณภาพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสอบรับรองมาตรฐานโดยโตโยต้า ซึ่งโตโยต้าและบริษัทในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานช่างสีรถยนต์ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุฝึก อุปกรณ์ วิทยากร และการรับเข้าทำงานในกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า โดยสามารถผลิตช่างตัวถังและช่างสีรถยนต์ร่วมกันกว่า 1,000 คน ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 31 คน และจะเข้าทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าจำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แห่งที่ 9 ณ โรงพยาบาลนาดี จ. ปราจีนบุรี รวมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วทั้งสิ้น 450 กิโลวัตต์ ด้วยงบกว่า 14.4 ล้านบาท

Read More »