CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็น ผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคมไทย ทำการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training – DVT) พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้วยการฝึกปฏิบัติจากหน้างานจริงที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าโดยมีการบริหารจัดการเนื้อหาการฝึกอบรมและทักษะที่จำเป็นผ่านระบบการฝึกอบรมช่างเทคนิค  ของโตโยต้าที่เรียกว่า TOYOTA Education And Management system-Global Program หรือ TEAM-GP ในการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างความสุขของคนไทย และความยั่งยืนของสังคมไทย 

โตโยต้ามีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่”

เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย ไปพร้อมกับสร้างความยั่งยืนสู่สังคมไทย

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน

โตโยต้า “เติมเต็มทุกการขับเคลื่อน เพื่อเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ” ส่งมอบรถกระบะไฟฟ้าที่ประกอบในไทยเป็นครั้งแรก สำหรับทดลองให้บริการในรูปแบบรถสองแถวในเมืองพัทยา

Read More »