CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

XO Autosport สื่อยานยนต์ไทย สร้างชื่อระดับเอเซีย รับรางวัล Automotive Social Media Influencer Award จาก Asia Automotive Award 2023

สำหรับงาน Asia Automotive Awards 2023 (ครั้งที่ 3) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู องค์กร และบุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จด้านนวัตกรรมใหม่ และกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร  การพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่โดดเด่น และยังถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงนวัตกรรม ความมุ่งมั่นที่จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานแต่ละด้านสู่การเป็นผู้นำ อุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย  อีกทั้งยังเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ในวงการอุสาหกรรมยานยนต์ ทั่วภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

สำหรับงาน Asia Automotive Awards 2023 (ครั้งที่ 3) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู องค์กร และบุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จด้านนวัตกรรมใหม่ และกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร  การพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่โดดเด่น และยังถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงนวัตกรรม ความมุ่งมั่นที่จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานแต่ละด้านสู่การเป็นผู้นำ อุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย  อีกทั้งยังเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ในวงการอุสาหกรรมยานยนต์ ทั่วภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน