CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบ 5 รางวัลโครงการยอดเยี่ยม จากผู้สำเร็จโครงการ MMTh Talent Internship Program ครั้งที่ 5

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายเอกอธิ รัตนอารี (กลาง) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล ‘Top 5 The Best Achievement Award’ ให้กับผู้ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการ ‘MMTh Talent Internship Program’ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วยนายสาโรจน์ มะอาจเลิศ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย มร. ฮิโระอะคิ ทาโบะ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม นายจรูญ บัญญัติ (ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และสิ่งแวดล้อม ดร. ฐิตินันท์ มีทอง (ที่ 5 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล (ที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล ‘Top 5 The Best Achievement Award’ ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน ‘MMTh Talent Internship Program’ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนอกห้องเรียน การแสดงศักยภาพขั้นสูง และความสามารถที่พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดกว่า 62 ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมไทยมาโดยตลอด โครงการฝึกงาน MMTh Talent Internship Program แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้และนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปฏิบัติงานจริงที่โรงงานผลิต พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือเสาหลักของการเติบโตอย่างยั่งยืน”

โดยในปีนี้ มี 5 โครงการ ที่ได้รับรางวัล Top 5 The Best Achievement Award ที่มีความสร้างสรรค์โดดเด่น โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงาน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับสมัครงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 105 คนที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดริเริ่มด้านการศึกษาของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยด้วยการสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับทั้งความรู้และสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

ดร. ฐิตินันท์ มีทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผนึกความร่วมมือกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาในโครงการ  MMTh Talent Internship Program นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและต่อยอดความรู้ทางทฤษฎีจากในห้องเรียนเพื่อปรับใช้กับประสบการณ์ทำงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงที่ช่วยดึงศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบไม่เพียงแต่ความรู้ทางทฤษฎีที่มีความสำคัญ แต่การได้ปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างทักษะทางสังคมยังช่วยต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย ขอขอบคุณมิตซูบิชิ  มอเตอร์ส ประเทศไทย และโครงการ MMTh Talent Internship Program สำหรับการสนับสนุนและเรายังมีความตั้งใจจะส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ดีเยี่ยมแบบนี้ต่อไปในอนาคต”

ล่าสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program 2024 เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน รวมถึงโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา และโครงการฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ https://tinyurl.com/yc3eu7dr

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการศึกษาคือปัจจัยรากฐานที่มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โครงการ ‘MMTh Talent Internship Program’ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคม ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้เสาหลัก 3 ด้าน คือ การศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน