CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาลภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน

4 เมษายน 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ เพิ่มเติมให้กับ 2 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคเหนือแห่งที่ 2 และ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ 2 จากโครงการ  ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่มุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ตามแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เราได้เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2565 โดยการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลในครั้งนี้ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 5 และ 6 ภายใต้ โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของเรา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยเราวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives: พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน”

นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่โรงพยาบาลของเราได้รับเลือกให้เข้าโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ และได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จากมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย แผงโซล่าร์เซลล์มีขนาดเล็กลง แต่ให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น สามารถตรวจสอบหน่วยกำลังการผลิตไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ ปกติแล้วทางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณเดือนละ 200,000 บาท แต่หลังจากที่ได้ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แล้ว พบว่าค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งสำคัญมากสำหรับโรงพยาบาลที่กำลังวางแผนพัฒนาส่วนงานต่างๆ เพิ่มเติม ทำให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งชาวไทยพื้นเมืองและชาวเขาได้อย่างอย่างยั่งยืน”

นายแพทย์ธนากร คนเพียร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล ช่วยตอบสนองความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลที่ต้องการนำพลังงานสะอาดมาใช้ โดยโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 155,000 บาท การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลได้มากถึง 30,000 บาทต่อเดือน ทำให้เราสามารถนำเงินจำนวนนี้มาใช้ส่งเสริมงบประมาณของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น”

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์’ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 • โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
 • โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ.

 

ภาพบรรยากาศ พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ณ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา:


นายเอกอธิ รัตนอารี
(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร. ทาคาชิ โอกุระ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญเป็ง (ซ้ายสุด) นายกเทศมนตรีตำบลปง ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า (ที่ 5 จากซ้าย) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจรูญ สร้อยจิต  (ที่ 5 จากขวา) นายอำเภอปง นายณัฐพงษ์ ผดุงรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) วิศวกร ระดับ 11 ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสท้าน ช่วงโสม (ที่ 2 จากขวา) วิศวกร ระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายสังวร กองทอง (ขวาสุด) หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายศุภชัย นิมิตรุ่งทวี (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

ภาพบรรยากาศ พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ณ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ:

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์ธนากร คนเพียร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายพลกฤษ เรืองสุกใส (ที่ 2 จากขวา) นายอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ ผดุงรัตน์ (ขวาสุด) วิศวกร ระดับ 11 ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายสราวุธ เหล่าอยู่คง (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

Mitsubishi Motors Thailand continuously hands over ‘Solar for Lives’ project’s solar panel system to two hospitals, aiming to bring about a carbon-neutral society

April 4, 2023: Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. has handed over solar panel system under its ‘Solar for Lives’ project to Pong Hospital in Phayao as the second hospital in the North and Chanuman Hospital in Amnat Charoen as the second one in the Northeast. The objective of the project is to install solar power systems in 40 community hospitals within the next 10 years. The initiative sits under the ‘Environment’ pillar, aiming to bring about a carbon-neutral society which is in line with Mitsubishi Motors Thailand’s CSR direction ‘To Contribute and Grow with Thai Society’ under its three main pillars – Education, Environment and Health.

Mr. Eiichi Koito, President and CEO of Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. said, “Solar for Lives’ is a project in cooperation with our partners among the company and state agencies including the Ministry of Public Health, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), and the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO). Since the project’s initiation in 2022 to date, the company has continuously delivered solar panel systems to six hospitals including these two hospitals.”

“Our goal for putting solar panel systems in community hospitals across Thailand is to increase the availability of good healthcare services to Thai people. This project can create sustainable energy sources for hospitals, and promote the government’s strategic goals in bringing Thailand towards a carbon-neutral society. We expect to invest 60 million baht for 40 community hospitals within the next 10 years for solar panel system installation including maintenance. The ‘Solar for Lives’ project is expected to reduce the carbon dioxide emissions of participating hospitals by more than 17,300 tons,” added Mr. Koito.

Dr. Sukit Thipthiphagon, Director of Pong Hospital said, “I am very grateful that our hospital is one of the hospitals of ‘Solar for Lives’ project and has been provided Mitsubishi Motors Thailand’s the state-of-the-art solar panel technology with smaller size and more efficiency, which can be tracked its power generation with the application on mobile phone. Normally, the hospital’s electricity expense is about THB 200,000 per month. With the solar panel system, it has reduced our electricity power costs by an average of THB 30,000 per month that allowed us to use these savings to develop other aspects in our hospital. The increased efficiency means we can focus on achieving sustainable healthcare services to all the patients in our community including Thai and hill tribe people.

Dr. Thanakorn Konpean, Director of Chanuman Hospital said, “Thanks to Mitsubishi Motors Thailand and the project’s partners for the solar panel technology that helps support the hospital’s determination to utilize the clean energy. The average monthly electricity expense of the hospital is about THB 155,000. With the solar panel system, it has reduced our electricity power costs by an average of THB 30,000 per month, enabling us to use this saving as the budget to continuously enhance our services to serve our community for better and heathier lives.

 

In a continuation of its ‘Solar for Lives’ project, aiming to install solar power systems in 40 community hospitals within the next 10 years, Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. has delivered the solar power systems to the hospitals including

 • Namphong Hospital in Khon Kaen
 • Phaya Mengrai Hospital in Chiang Rai
 • Khao Chaison Hospital in Phatthalung
 • Vibhavadi Hospital in Surat Thani
 • Pong Hospital in Phayao
 • Chanuman Hospital in Amnat Charoen

 

 

 

 

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน