CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

ข่าวสารยานยนต์

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการฝึกงาน MMTh Talent Internship Program ปีที่ 4

26 ธันวาคม 2565: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเอกอธิ รัตนอารี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. มาซาฮิโระ อะวาโนะ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา และ นายกิตติ ลีลาวัฒนานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (โรงงานแหลมฉบัง) มอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 คน ที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการ “MMTh Talent Internship Program” ประจำปี 2565

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริงที่โรงงานผลิตยานยนต์อันทันสมัยของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต โดยมีคณบดีและผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ โรงงานแหลมฉบัง โรงงาน 3 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

โครงการ “MMTh Talent Internship Program” ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 75 คน ได้สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการนี้ และนับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Tags: #MitsubishiMotorsThailand   #MMThTalentInternshipProgram #MitsubishiMotorsTHCSR 

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน