logo_001-pkgggbd0jto5lckw5ilpt62tm7fibyoflmqy448ufg
อยากรู้เรื่องรถ ต้อง คาร์ออลสไตล์

สุขภาพรถ

แอ็กซอลตา รายงานสีรถยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2022 ครบรอบปีที่ 70 ในการสำรวจและให้ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมยานยนต์ ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า สีโทนกลาง ๆ (neutral color) ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

Read More »